Shagya-araben


    Svenska Shagya-arabföreningen

Avgifter

Registrering
Registrering av shagya-arab i Grundstambok inkl hästpass Registrering av shagya-korsning inkl hästpass

Föl  
Komplett ansökan inkommen senast den 1/9 födelseåret,
alternativt senast två månader från fölets födelse om det
är fött efter den 1/7. Betäckningen skall vara redovisad på
språngrulla och hingstlicens resp stoavgift erlagd.
Härstamningskontroll enl. nedan.

Övriga                                                                 
Betäckningen skall vara redovisad på språngrulla och hingstlicens resp stoavgift erlagd. Härstamningskontroll enl. nedan

Importerad registrerad häst med godkänt EU-pass
(passet återsändes som REK) Härstamningskontroll enl. nedan

Importerad registrerad häst utan godkänt EU-pass           
Härstamningskontroll enl. nedan

Härstamningskontroll:
DNA-analys (av hårprov taget av ID-kontrollant)                                      Obligatoriskt för alla hästar av rasen shagya-arab, och shagya-korsningar som ej
ID-kontrolleras och registreras under födelseåret. Ombesörjes av SShF:s stambokförare, betalas tillsammans med passavgift enligt faktura.
Ovanstående enl. Husdjursgenetiska Laboratoriets taxa (med reservation för ev. ändringar från laboratoriet)

Ägarbyte (faktureras köparen)                                                                 
Vid ägarbyte i samband med export ombedes säljaren att först kontakta registratorn.

Utbyte av registreringsbevis till pass (för i SShF registrerad häst)

Uppdatering av pass/ägarbevis (valack, signalement, mm)                     

Administrativ avgift vid komplettering av ansökan (per gång)                     

Byte av pass eller bruten ägarföljd            

Stambokföring i Riksstambok 

Hingstlicens för avelsvärderad hingst som godkänts enligt rasvisa krav
(Skall erläggas före årets första betäckning)
Betäckning egna och främmande ston

Hingstlicens för avelsvärderad hingst som godkänts enligt rasvisa krav
(Skall erläggas före årets första betäckning)
Betäckning endast egna ston

Hingstlicens för avelsvärderad hingst som ej godkänts enligt rasvisa krav
(Skall erläggas före årets första betäckning)

Stoavgift / betäckt sto (faktureras hingsthållaren)                                          Med reservation för ev. ändringar från Svenska Hästavelsförbundet – SH. 

Ovanstående avgifter erlägges i förskott efter erhållande av faktura.
Observera: Totaltkostnad – porto eller postförskottsavgift tillkommer ej


Postgiro nr 429 55 78 - 1 
Bankgiro nr 5612 - 2690 
Svenska Shagya-arabföreningen

För betalning från utlandet:
IBAN SE0580000816959033489593
BIC/SWIFT SWEDSESS
Kontohavare: Svenska Shagya-arabföreningen
c/o Kjell Jormfeldt, Ormhult 2, 340 10 Lidhult