Shagya-araben


    Svenska Shagya-arabföreningen

Shagya-arabföreningen

Styrelse

Registrering/stambokföring

Senast antagna stadgar

Visst är vi väl överens om att Shagya-araben är en helt fantastisk hästras? Och visst vill vi väl att Shagya-araben ska fortsätta finnas som en egen ras i Sverige?

Det är tack vare SShF och SShF’s medlemskap i Svenska Hästavelsförbundet (SH) och Internationale Shagya-Araber Gesellschaft (ISG) som vi kan registrera våra hästar som Shagya-araber, och det är tack vare dessa medlemskap som vi kan visa våra hingstar och ston på avelsvärderingar anordnade av SH! För att kunna fortsätta med detta behöver vi bli flera medlemmar!

Medlemsavgifter 
Enskild medlem 300 kr
Familjemedlemskap 500 kr
Bankgiro nr 5612 - 2690 
Svenska Shagya-arabföreningen

Välkommen som medlem!