Shagya-araben


    Svenska Shagya-arabföreningen

’Mor Shagya’ – Ulla Nyegaard har avlidit

’Mor Shagya’ – Ulla Nyegaard, avled den 11:e juli i år.

Ulla, som föddes 1923, var uppvuxen i Stockholm, men flyttade till Danmark med sin make Kjeld Derni efter kriget. Under 60-talets senare hälft skapade de tillsammans ett unikt stuteri i Danmark – Barthahus, som kom att betyda ofantligt mycket för Shaga-aveln, framför allt i Skandinavien, men även i andra delar av världen. Med hjälp av hippologen Miklôs von Bartha (som även fått ge namn åt stuteriet) köpte man hästar av ’arabisk ras’ (som Shagya-araberna ursprungligen kallades) från olika stuterier i Ungern och flera andra länder. Som mest hyste stuteri Barthahus 122 hästar. Ulla var också en av grundarna till Internationale Shagya-Araber  Gesellschaft – ISG. Många är vi idag som har Shagya-araber som härstammar från Ullas stuteri Barthahus, och många är vi som med stor tacksamhet kommer att minnas Ulla och det hon betytt för Shagya-aveln, för lång tid framåt.

SShF’s styrelse, gm Kerstin Allmér Olsson

 

För er som vill veta mer om ’Mor Shagya’, kommer här länkar till några artiklar som tidigare publicerats i ’Shagya-bladet’, som handlar om Ulla, hennes stuteri och hästar:

Liten tjej på stort stuteri

Mor Shagya's avsked

Besök hos Ulla