Shagya-araben


    Svenska Shagya-arabföreningen

Rasbeskrivning

Rasbeskrivning Shagya-araben

Färg
Skimmel, brun, svart, fux.

Allmänt intryck och typ
Shagya-araben skall vara en vacker, elegant och harmonisk ridhäst, med distinkt arabtyp.
Typiskt för rasen är fin hårbeklädnad och silkeslen man och svans, samt arabtypiskt huvud
och kropp. Avelshingstar och avelsston skall uppvisa en tydlig könskaraktär, varvid hänsyn
skall tas till den arabiska hästens sena utveckling.

Icke önskvärt är avelsdjur med svagt utpräglad rastyp och/eller svag könskaraktär.

Huvud
Önskvärt är ett litet, torrt och välmodellerat huvud med konkav eller rak nosrygg. Ögonen
skall vara stora och mörka och de ska vara placerade långt från varandra. Näsborrarna skall
vara mörka, stora och skall lätt kunna vidgas. Huvudet skall vara väl ansatt på halsen och
utrymmet mellan ganascherna skall vara tillräckligt stort. Hästens tandställning skall vara
korrekt.

Icke önskvärt är ett stort, tungt, grovt huvud, små ögon, ögon placerade alltför högt eller
alltför långt åt sidan, trång käftgrop och alla former av felaktiga tandställningar.

Hals
Önskvärt är en lång, ädel ridhästhals med ett väl ansatt huvud med smidig övergång mellan
huvud och hals såväl upptill (nacken) som nedtill (struplinjen) och en välvd hals.

Icke önskvärt är en alltför högt eller alltför lågt ansatt hals, liksom en utpräglad underhals.
Särskilt en kort, grov hals skall bedömas negativt.

Bog och sadelläge
Önskvärt är en lång, välliggande bog och en väl markerad och tillräckligt lång manke.

Icke önskvärt är en kort, omarkerad, brant bog, en alltför omarkerad och kort eller mycket hög
och spetsig manke.

Rygg
Önskvärt är en väl sluten bål och en medellång, harmonisk, välmusklad ej alltför rak rygg,
vilket möjliggör en elastisk ryggverksamhet.

Icke önskvärt är en mycket kort eller en mycket lång rygg och en matt rygg med svagt eller
spänt/välvt njurparti.

Kors
Önskvärt är ett långt och inte alltför sluttande kors.
Icke önskvärt är ett alltför platt (horisontellt) eller mycket stupande eller kort kors.

Extremiteter
Önskvärt är torra, välmusklade framben med väl markerade ledgångar. Bakbenen skall vara
korrekt vinklade med god inskening och breda hasor. Kotorna skall vara elastiska och
medellånga.

Icke önskvärt är alla felaktiga benställningar, svag muskulatur, alltför korta eller alltför
långa, alltför upprätta och alltför veka kotor, alltför vinklad eller alltför rak has, samt att
överarmen är vriden så att armbågen pekar inåt.

Hovar
Önskvärt är välformade och välproportionerliga hovar.

Icke önskvärt är alla felaktiga hovformer liksom alltför trånga, små, stumma eller vida hovar
och utflytande trakter.

Rörelsernas korrekthet
Önskvärt är korrekta rörelser på en rak linje sett framifrån.

Icke önskvärt är samtliga avvikelser från ett korrekt rörelseschema, exempelvis nystande,
biljardering eller ojämn gång, liksom instabila leder.

Rörelser
Skritt
Önskvärt är en taktmässig, regelbunden fyrtaktig skritt, som är energisk, lösgjord och
vägvinnande.

Icke önskvärt är en ej taktmässig skritt eller en skritt med stört rörelsemönster (passgång),
kort, markbunden eller stel skritt.

Trav
Önskvärt är en taktmässig (tvåtaktig) trav med god energi, bra påskjut och där bakbenen
tydligt sätts in under hästens tyngdpunkt, vägvinnande och med utmärkt schwung och
elasticitet, samt ett tydligt svävmoment.

Icke önskvärt är en ej taktmässig trav eller en trav utan energi, kort med dålig bogfrihet,
flacka rörelser utan schwung eller en trav där hästen är låst i sina rörelser.

Galopp
Önskvärt är en taktmässig (tretaktig), energisk, kraftfull, stolt, schwungfull, rund och elastisk
galopp ”i uppförsbacke“.

Icke önskvärt är en ej taktmässig galopp, överilad galopp och markbundna, korta, flacka
rörelser utan schwung.

Hoppning
Önskvärt är en mycket hoppglad, modig häst med god hoppförmåga, bra frambensteknik
(välvinklade framben) och bra bakbensteknik (”öppnar upp sig” korrekt) samt en elastisk och
väl välvd rygg (bascule) över hindret. Dessutom är det önskvärt med en optimal
taxeringsförmåga och en utmärkt teknik.

Icke önskvärt är en häst som är ovillig, rädd eller okontrollerad vid hoppning, som hoppar
med hängande framben, hög huvudställning i språnget, indragna bakben eller en låst och rak
rygg.

Ridbarhet
Önskvärt är för ryttaren angenäma rörelser, där ryttaren kan följa hästen väl, med god
ryggverksamhet hos hästen, samt ett uppmärksamt, lätt, stadigt stöd, att hästen tuggar nöjt på
bettet med tillräcklig salivproduktion, en god framåtbjudning och god läraktighet.

Icke önskvärt är stötiga och för ryttaren obekväma rörelser, en spänd häst som ej kommer till
lösgjordhet, som är motspänstig och går mot handen, är okänslig, klumpig, trög, hård i
munnen eller med tungfel, med ett alltför slött eller alltför häftigt temperament och som inte
har lätt för att lära.

Övrigt
Inre egenskaper
Önskvärt är ett förtroendefullt och trevligt uppträdande i stallet, samt ett lugnt och tryggt
uppträdande utanför stallet, ett stabilt temperament och god hanterbarhet vid ovanliga
händelser och stressmoment.

Icke önskvärt är ett falskt, lömskt uppträdande i stallet, oroligt och ängsligt uppträdande mot
människor samt panikartade, okontrollerbara reaktioner vid ovanliga händelser och
stressmoment.

Sundhet
Önskvärt är en robust, sund, långlivad häst med god fruktsamhet. Önskvärt är även uthållighet
och anspråkslöshet.

Shagya-araben skall dessutom vara fri från ärftliga fel, sjukdomar i extremiteterna såsom
Podotrochlose (strålbenshälta) OCD (osteochondros), spatt och artros i hovleden, liksom
luftvägssjukdomar.