Shagya-araben


    Svenska Shagya-arabföreningen

Stambokförare

Fr.o.m 2011 är SH avelsorganisation för Shagya-araber, och den organisation som ansvarar för registrering och utfärdande av pass etc. Har du frågor kring registrering och utfärdande av pass, kan du endera kontakta SH på telefon 0511-441881 (må-fre kl. 10.00-12.00) epost sh@svehast.se, eller vår stambokförare Heléne Carlson. Heléne svarar också på frågor om härstamning, stambokföring och liknande. 

Heléne Carlson
Koppartorps gård, 610 42 GRYT

Tel: 0123-441 03
e-post: info@koppartorp.nu