Shagya-araben


    Svenska Shagya-arabföreningen

Styrelse

Ordförande, SH-kontakter och internationella kontakter
Kerstin Allmér Olsson
Tel: 070-591 13 61
e-post: kerstin.allmer.olsson@telia.com

Kassör, medlemslista och medlemsutskick
Anne Hammar
Tel: 0175-641 60
e-post: anne.hammar@bahnhof.se

Sekreterare, bruksfrågor, lokala aktivitetsgrupper
Duttan Mattsson
Tel: 0251- 411 58
e-post: duttan@salgarden.com

Ledamot, webbansvarig
Sofia Berglund
Tel: 070-64 66 761
e-post: sofia@snowballs.se

Dessutom:
Stambokförare
Heléne Carlson
e-post: info@koppartorp.nu