Shagya-araben


    Svenska Shagya-arabföreningen

Shagya-araber till salu

Ansvarig för Svenska Shagya-arabföreningens saluhästlista: Sofia Berglund

Annonsering på listan är öppen för shagya-araber registrerade i det svenska registret och utlandsregistrerade shagya-araber där ägaren är medlem i Svenska Shagya-arabföreningen.

SShF ansvarar inte för att uppgifterna i annonserna är korrekta. Var god kontrollera vilket register hästen är registrerad i. Detta är särskilt viktigt vid import.


Svenska shagya-araber

Hästarna är registrerade shagya-araber i den svenska Grundstamboken. OBS! att alla registrerade shagya-araber inte är registrerade i Grundstambok avdelning 1a. Läs mer om detta under länken "Regler".

Föreningens stambokförare Heléne Carlson kan besvara frågor ang. registertillhörighet, maila din fråga till info@koppartorp.nu